Allmänningsstämma

Jaktledarmöte


Ansökningsdatum Jakt o Skogsvårdspremie

Ansökan om älgjakt -deltagarlista ska vara allmänningskontoret senast tillhanda 31 maj.


Ansökan om skogsvårdspremie -ansökningsblankettt allmänningskontoret tillhanda 15 juni. och åtgärden ska vara klar för avsyn senast 15 september.