Jaktledarmöte

Jaktledarmöte måndag den 26 augusti kl.18.00.

Plats: Suupalo Hembygdsgården, Vittangi

Kom ihåg! Ta med skjutdekal för samtliga deltagare i jaktlaget!Ansökningsdatum Jakt o Skogsvårdspremie

Ansökan om älgjakt -deltagarlista ska vara allmänningskontoret senast tillhanda 31 maj.


Ansökan om skogsvårdspremie -ansökningsblankettt allmänningskontoret tillhanda 15 juni. och åtgärden ska vara klar för avsyn senast 15 september.