Allmänningsstämma

Ordinarie höststämma med delägarna i Jukkasjärvi sockens Skogsallmänning hålles i Suupalo, Hembygdsgården, Vittangi, torsdag den 8 december kl.18.00. 

Jaktledarmöte


Ansökningsdatum Jakt o Skogsvårdspremie

Ansökan om älgjakt -deltagarlista ska vara allmänningskontoret tillhanda 31 maj.


Ansökan om skogsvårdspremie -ansökningsblankettt allmänningskontoret tillhanda 15 juni. och åtgärden ska vara klar för avsyn senast 15 september.