Allmänningsstämma

Ordinarie vårstämma med delägarna i Jukkasjärvi s;ns Skogsallmänning hålls i Hembygddsgården Suupalo, Vittangi.

Torsdag den 8 juni år 2023, kl.18.00.

Jaktledarmöte


Ansökningsdatum Jakt o Skogsvårdspremie

Ansökan om älgjakt -deltagarlista ska vara allmänningskontoret tillhanda 31 maj.


Ansökan om skogsvårdspremie -ansökningsblankettt allmänningskontoret tillhanda 15 juni. och åtgärden ska vara klar för avsyn senast 15 september.