Aktuellt

Allmänningsstämma

VÅRSTÄMMA AVSES HÅLLAS TIDIGAST I OKTOBER MÅNAD PGA COVID-19.

Jaktledarmöte


Ansökningsdatum

Ansökan om älgjakt -deltagarlista ska vara allmänningskontoret tillhanda 31 maj.
Ansökan om skogsvårdspremie -ansökningsblankettt allmänningskontoret tillhanda 15 juni. och åtgärden ska vara klar för avsyn senast 15 september.