Kartor

Här finner du allmänningens olika områden som du kan ladda ned som .PDF fil med möjlighet att skriva ut delar av kartan eller hela kartan med Adobe Acrobat Reader.

Övre blocket (Pauranki)

Ek. karta: 29K

Koordinater: SweRef 99 TM

749948/7529596 (Mitt på blocket)

Kurravaara blocket
Ek. karta: 30J 29J 29K

Koordinater: SweRef 99 TM

729090/7547643 (Mittpunkt på blocket)

Pirttilahti blocket

EK.karta: 29K

Koordinater: SweRef 99 TM

764200/7521573 (Mittpunkt på blocket)

Näverivaara blocket

Ek.karta: 29L

Koordinater: SweRef 99 TM

793465/7531687 (Mittpunkt på blocket)


Naturreservat: 

Pauranki

Ongelmuksenmaa Kiskamaanvaara

Lappeasuando blocket
Ek.karta: 29K

Koordinater: SweRef 99TM

760219/7503811 (Mittpunkt på blocket)

Nedra blocket (Kuoksu)

Ek. karta: 29L

Koordinater:SweRef 99 TM

802765/7516707 (Mitt på blocket)

Piilivaara blocket

Ek. karta: 28K
Koordinater: SweRef 99 TM
764928/7499287 (Mittpunkt på blocket)

Sitsavaara blocket

Ek.karta: 29K 29L

Koordinater: SweRef 99 TM

776893/7536418 (Mittpunkt på blocket)

Liekovaara blocket

Ek.karta: 29L

Koordinater: SweRef 99 TM

796301/7527948 (Mittpunkt på blocket)

Makkaravaara blocket

Ek.karta: 29L

Koordinater: SweRef 99 TM

796206/7530240 (Mittpunkt på blocket)