Aktuella anbud

Vägsläntsröjning ca 250 000 meter utbjudes.

Kartor och anbudsbestämmelser samtt övriga upplysningar finns på Allmänningskontoret.

Kontaktperson: Sven Kangas 076-811 02 80.Anbud rotposter