Fiske

OM FISKE VID JUKKASJÄRVI SOCKENS FISKEVATTEN

OBS! LÄNSSTYRELSENS FISKEREGLER GÄLLER PÅ ALLA ALLMÄNNINGENS VATTEN DÄR INTE ANNAT ANGES


Fiske med nät

Nätfiske efter Lax och Öring är förbjudet året om.


Nätfiske av övriga arter får endast ske i lugnvatten samt minst 300 meter från strömmande vattens nacke eller slut.

Totalt nätsfiskeförbud råder 1 september till 31 december samt från torsdag kl 18:00 till söndag kl 18:00 fr.o.m 1juli till 31 augustiMax nätmaskstorlek är 100 mm

För havs och vattenmyndighetens författningssamling klicka Här. läs från sidan 17 och framåt.För harr gäller förbud mot all fiske fr.o.m 15 april t.o.m 15 juni.Art

Min/Max mått

Förbudsperiod

Övrig Begränsning

Harr

Minst 35cm

15 april - 15 juni

ingen

Öring

Minst 30cm mas 45cm

1 september -14 oktober

max 1 per dygn

Lax


1 september - 14 oktober

max 1 per dygn

Övriga arter

Fritt fiske

Avgifter

SPORTFISKEKORT/Turist


FISKERÄTTSBEVIS/Delägarkort


Årskort

300 kr

Fiskerättsbevis

100 Kr/år


Delägares barn över 15år

100 Kr/år
Ungdom under 15år

Fritt fiske

Ungdom under 15år

Fritt fiske

Avgifterna insättes på bankgiro nr 5324-5130 eller swishnr 123 220 3420. Sportfiskekortet gäller enbart för fiske med handredskap och kan även köpas över disk på angivna platser i listan nedan .

Viktigt! Ange fullständig namn, adress och delägarfastighet samt födelsedata och att betalningen avser "Fiskerättsbevis". Avser betalningen sportfiskekort, ange "sportfiskekort" på talongen.

Sportfiskekort gäller ej för Rautusakarajärvi.
I Rautusakarajärvi får endast delägare fiska. Sjön har ark- och nätförbud.

Försäljningsställen Sportfiskekort

Kiruna

Kiruna Jakt och Fiskevårdsförening


Nurmasuando

Ingela Fredriksson

070-2279666

Jukkasjärvi

Ice hotel

0980-66800