Jakt

Jakträtt

Följande är berättigade att ansöka om jakträtt:
a. Allmänningsdelägare och/eller maka/make till delägare.
b. Sterbhusdelägare.
c. Barn till delägare.
d. Sammanboende med mantalskriven delägare och boende på samma adress.


Jakträtt kan av allmänningsdelägare överlåtas till inom Kiruna kommun mantalskriven måg, svåger, syskon eller förälder (skriftlig överlåtelse).


Har allmänningsdelägare överlåtit sin jakt eller fiskerätt innebär detta, att även delägarens barn mister sin rättighet att lösa jakt- eller fiskekort på allmänningen.


Kommunkortet gäller ej på allmänningens marker.
Jaktavgifter

Småviltsjakt

250kr/jaktår

(Jakträttsbevis)

Fällavgift Björn

1250kr

Betalas senast 2 veckor efter fälld björn

Avgift Älg

5000 kr

Betalas senast 31 maj aktuellt år 


Avgift Älg betalas till bankgiro 5324-5130 eller swishnr 123 220 3420, märk betalningen med vilken avgift den avser. I

Avgift Älg ingår Grundavgift älg och samtliga fällavgifter älg. Småviltsjakt

Småviltsjakten kan påbörjas 25 Augusti och inga avbrott för älgjakten. Jägarna skall ha överseende/samt hänsyn tages med varandra.


Jaktavgiften för småvilt betalas till bankgiro 5324-5130 eller swishnr 123 220 3420, märk betalningen ”Jakträttsbevis” samt att det klart framgår delägarfastigheten samt födelsedata.

OBS! Glöm ej att ange fullständig adress samt delägarfastighet när Ni betalar för jakträttsbevis . 

Älgjakt

Älgjakt på allmänningsskogen sker på 30 delområden se kartor över jaktmarker.

Älgjaktslagen anmodas att inlämna fullständigt ifylld deltagarförteckning till allmänningskontoret före den 31 maj gällande år. Blanketten för anmälan finns här

För tillfället finns inga lediga områden för jaktlag. Men skulle lediga områden dyka upp annonserar Almänningen detta och nya jaktlag får anmäla sig, sedan sker en utlottning. Nytillkommande jägare kan kontakta jaktlag som passar samt anmäla sitt intresse till allmänningskontoret före den 31 maj gällande år.

Björnjakt

Älgjaktslagen är berättigade till björnjakt under tiden länstyrelsen tillåter på respektive områden, ska björnjakt ske på flera områen innan älgjaktsstart ska skriftligt medgivande erhållas av berörd jaktledare.

Delägare som vill utöva björnjakt utan att medverka i ett älgjaktslag och älglagsmedlemmar som vill fortsätta jaga björn när älgkvoten är fylld, får detta genom att lösa jakträttsbevis för småvilt, se ovan, samt kontakta respektive områdes jaktledare.

Jaktstart på björn för delägare som inte är registrerad i ett älgjaktslag är tidigast andra måndagen i september gällande jaktår.

Kartor över jaktmarker

Här finner du allmänningens olika jaktområden som du kan ladda ned som .PDF fil med möjlighet att skriva ut delar av kartan eller hela kartan med Adobe Acrobat Reader.