Skog

Allmänningens totala areal är drygt 53790 ha varav ca 33380 ha är produktiv, fördelade på sex block enligt tabell.
Inscannade kartor över de olika blocken finns under fliken kartor.

Delområden


Total areal

Produktiv areal

Övre blocket

24511 ha

16664 ha

Nedre blocket

18327 ha

10172 ha

Kurravaara

3157 ha

2451 ha

Piilivaara

1274 ha

815 ha

Pirttilahti

2440 ha

1105 ha

Sitsasvaara

2320 ha

1196 ha

Lappeasuando

1761 ha

977 ha

Brännved

Av allmänningen finns möjlighet att köpa brännved på rot, priset är 100 kr/m3f + moms. För att få köpa ved på rot ska ett sk vedavtal undertecknas och skickas till allmänningen tillsammans med en karta där det tilltänka veduttaget samt vedupplaget vid väg är klart markerat. Allmänningen kräver motorsågskörkort. Uppvisas i samband med vedavtalstecknande.