Skog

Allmänningens totala areal är drygt 54 123 ha varav ca 32 457 ha är produktiv, fördelade på 11 block enligt tabell.

Brukad areal (Prod.areal-NO areal) är 24 288 ha
Inscannade kartor över de olika blocken finns under fliken kartor.

Delområden

Total areal

Produktiv areal

Övre blocket

23663 ha

15731 ha

Nedre blocket

16257 ha

8844 ha

Kurravaara

3458 ha

2451 ha

Piilivaara

1454 ha

815 ha

Pirttilahti

2615 ha

1105 ha

Sitsasvaara

2418 ha

1197 ha

Lappeasuando

1839 ha

977 ha

Näverivaara

555 ha

195 ha

Makkaravaara

504 ha

363 ha

Lainiovaara

784 ha

541 ha

Vivungi

577 ha

238 ha

Brännved

Av allmänningen finns möjlighet att köpa brännved på rot, priset är 200 kr/m3fub + moms. För att få köpa ved på rot ska ett sk vedavtal undertecknas och skickas till allmänningen tillsammans med en karta där det tilltänka veduttaget samt vedupplaget vid väg är klart markerat. Allmänningen kräver motorsågskörkort. Uppvisas i samband med vedavtalstecknande.